Jacques Brel Follow

On N'Oublie Rien lyrics

Men vergeet niemendal
Men vergeet niets of niets
Men past zich aan, c'est tout

Nooit een vaarwel aan land en thuis
Geen enkele reis ver weg van huis
Van vergezicht tot vergezicht
Van aangezicht tot aangezicht

Geen enkele kroeg waar men zijn pijn
In drank verdrinkt om vrij te zijn
Van al dat heimwee in het hart
En alles wat de geest verwacht

Want niemand of niets ter wereld
Is er die je vergeten doet
Wat er diep in het hart gegrond zit
Da's zo waar als de wereld rond is

Men vergeet niets, neen niets
Men vergeet niemendal
Men vergeet niets of niets
Men past zich aan, c'est tout

Geen 'k hou van jou, geen voor altijd
Geen woord van trouw, geen woord van spijt
Wat ons vervolgt waar wij ook gaan
Zijn stempel drukt op ons bestaan

Wat licht en hoop in 't leven bracht
Maar die in de vroege morgen uren
Een waan bleek en van korte duur

Want niemand ook of niets ter wereld
Is er die je vergeten doet
Wat er diep in het hart gegrond zit
Da's zo waar als de wereld rond is

Men vergeet niets, neen niets
Men vergeet niemendal
Men vergeet niets of niets
Men past zich aan, c'est tout

Ook niet de tijd dat het verdriet
Mij duizend rijmen schrijven liet
Zelfs niet de tijd die ons vervreemdt
En rimpels voor een glimlach neemt

En 't grote bed ook zeker niet

En dat ook mij op zekere dag
Met wijd gebaar ontvangen mag

Want niemand ook of niets ter wereld
Is er die je vergeten doet
Wat er diep in het hart gegrond zit
Da's zo waar als de wereld rond is

Men vergeet niets, neen niets
Men vergeet niemendal
Men vergeet niets of niets
Men past zich aan, c'est tout

Men vergeet niemendal
Men vergeet niets of niets

Correct these lyrics

Comments on On N'Oublie Rien

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Jacques Brel) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2020 Lyricszoo.