Vincenzo Bellini Follow

Mesicku Na Nebi Hlubokem lyrics

Měsíčku na nebi hlubokém
světlo tvé daleko vidím.
Po světe bloudíš širokém,
dívás se v příbytky lidí.
Po světe bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.

Měsíčku postůj chvíli,
pověz mi, pověz,
kde je můj milý.
Měsíčku postůj chvíli,
pověz mi, pověz,
kde je můj milý.

Vzkaž ty mu stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku,
vzpomenul tu a tam na mne,
aby si alespoň chviličku,
vzpomenul tu a tam na mne.

Měsíčku po nebi pluj
s mým poselstvím,
že jeho osud
je dnes osudem i mým.
Zasviť mu do dodaleka,
nocí, nocí pluj,
řekni mu řekni,
kdo že jej čeká.

Zasviť mu do dodaleka,
nocí, nocí pluj,
řekni mu řekni,
kdo že jej čeká.

Thanks to jantcha for submitting the lyrics.
Correct these lyrics

Comments on Mesicku Na Nebi Hlubokem

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Vincenzo Bellini) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2018 Lyricszoo.