Estampie - Münchner Ensemble Für Frühe Musik Follow

Kalenda maia ni fueills de faia, estampie lyrics

Infernal Connection
Taniec W Rze'ni
Spotkaj swoje przeznaczenie
Spotkaj swego s(c)dziego -
B(c)dziesz wolny
Moja wojna jest twoj¥ wojn¥
Tak, twoja gˆowa nale3/4y do mnie
Nast(c)pny martwy ˜wir
Nast(c)pna dusza do boga
Wszyscy wypierdala†!!!
Taniec w rze"ni
Mokre dˆonie, haˆas w gˆowie
Dlaczego moje sny s¥ tak jebni(c)te
Moja zbrodnia jest wyrokiem
Czekam na tw¢j ˜mierelny taniec
Nic z tego
Musz(c) to powiedzie†
Musisz ˜wietnie wygl¥da†
Spotkasz swego boga
Wstaä
Niech zbudzi si(c) dzwon
Zostaw mnie, do zobaczenia w piekle

Infernal Connection
Taniec W Rze'ni

Kalenda maia ni fueills de faia, estampie Video

https://youtube.com/devicesupport: (video from YouTube)

Correct these lyrics

Comments on Kalenda maia ni fueills de faia, estampie

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Estampie - Münchner Ensemble Für Frühe Musik) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2022 Lyricszoo.