Hungarian Folk Tunes Follow

Lovam haját lefelé fújja a szél , lyrics

Bálnák, Ki A Partra
Nyár Volt, S Blúzát A Szél...
Nyár volt, s blúzát
A szél kibontotta
Egy felhõt vizsgáltam
Aztán meg rávonta
A nyirkos kis melleike
A kezemet hátha
Szerelmesek leszünk
Aztán meg a lába
Közé terelgette
Mind az öt ujjamat
Én meg se mozuldtam
S õ is úgy maradt
S álmodozni kezdett
Én meg csak azt tudtam
Hogy kiosont valami
A rétre a nyomunkban
S egyszer csak rájöttem
Hogy a húsunk szaga
Az övé ázott szalma
Az enyém vaspor meg naspolya
Aztán már megszoktam
Azt hogy többen vannak
Ebben a dologban
És csak szaporodnak

A bogarak, a hangyák
A bõrünkön mászkáltak
Egyet elmorzsoltam
A hasamom s hátráltak
A többiek elhúzva
Az egyet aki meghalt
Volt ott szomorúság
A madarak meg egy dalt
Ismételgettek én meg
mint egy klipben
Arra integettem, ahol
Gondoltam van Isten
S volt is ott valaki
Hátul a sötétben
De hátha az ördög az
Hagytam a fenébe
Aztán már megszoktam
Azt hogy többen vannak
Ebben a dologban és
Jeleket hagynak
De hiába jóslatok és
Hiába az álmok
Csak a rétre emlékszem
Meg a nõre ahogy állt ott

Bálnák, Ki A Partra
Nyár Volt, S Blúzát A Szél...

Correct these lyrics

Comments on Lovam haját lefelé fújja a szél ,

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Hungarian Folk Tunes) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2024 Lyricszoo.